VS Eberndorf Kinder | LŠ Dobrla vas otroci
VS Eberndorf | LŠ Dobrla vas - Ab in die Ferien! 3a
VS Eberndorf Aussenansicht

Willkommen in der Volksschule Eberndorf | Pozdravljeni v ljudski šoli Dobrla vas


Zweisprachige Volksschule für Knaben und Mädchen
9 VS Klassen
136 SchülerInnen
56 Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht
14 LehrerInnen

Dvojezična ljudska šola
9 ljudskošolskih razredov
136 učencev / učenk
56 prijav k dvojezičnemu pouku
14 učitelj/ic/ev