VS Eberndorf Aussenansicht
VS Eberndorf Kinder | LŠ Dobrla vas otroci
VS Eberndorf | LŠ Dobrla vas - Ab in die Ferien! 3a

Willkommen in der Volksschule Eberndorf | Pozdravljeni v ljudski šoli Dobrla vas

Schuljahr 2023 /2024


Zweisprachige Volksschule für Knaben und Mädchen
8 VS Klassen
103 SchülerInnen
47 Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht
16 LehrerInnen

Šolsko leto 2023/2024

Dvojezična ljudska šola
8 ljudskošolskih razredov
103učencev / učenk
47 prijav k dvojezičnemu pouku
16 učitelj/ic/ev