VS Eberndorf Aussenansicht
VS Eberndorf Kinder | LŠ Dobrla vas otroci
VS Eberndorf | LŠ Dobrla vas - Ab in die Ferien! 3a

Willkommen in der Volksschule Eberndorf | Pozdravljeni v ljudski šoli Dobrla vas

Schuljahr 2022 /2023


Zweisprachige Volksschule für Knaben und Mädchen
8 VS Klassen
117 SchülerInnen
55 Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht
16 LehrerInnen

Šolsko leto 2022/2023

Dvojezična ljudska šola
8 ljudskošolskih razredov
117 učencev / učenk
55 prijav k dvojezičnemu pouku
16 učitelj/ic/ev