VS Eberndorf Aussenansicht
20181002 163005
VS Eberndorf Kinder | LŠ Dobrla vas otroci
VS Eberndorf | LŠ Dobrla vas - Ab in die Ferien! 3a

Willkommen in der Volksschule Eberndorf | Pozdravljeni v ljudski šoli Dobrla vas


Zweisprachige Volksschule für Knaben und Mädchen
10 VS Klassen
150 SchülerInnen
66 Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht
18 LehrerInnen

Dvojezična ljudska šola
10 ljudskošolskih razredov
150 učencev / učenk
66 prijav k dvojezičnemu pouku
18 učitelj/ic/ev