VS Eberndorf Aussenansicht
20181002 163005
VS Eberndorf Kinder | LŠ Dobrla vas otroci
VS Eberndorf | LŠ Dobrla vas - Ab in die Ferien! 3a

Willkommen in der Volksschule Eberndorf | Pozdravljeni v ljudski šoli Dobrla vas

Schuljahr 2019 /2020


Zweisprachige Volksschule für Knaben und Mädchen
10 VS Klassen
146 SchülerInnen
64 Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht
22 LehrerInnen

Šolsko leto 2019/2020

Dvojezična ljudska šola
10 ljudskošolskih razredov
146 učencev / učenk
64 prijav k dvojezičnemu pouku
22 učitelj/ic/ev