VS Eberndorf Aussenansicht
VS Eberndorf Kinder | LŠ Dobrla vas otroci
VS Eberndorf | LŠ Dobrla vas - Ab in die Ferien! 3a

Willkommen in der Volksschule Eberndorf | Pozdravljeni v ljudski šoli Dobrla vas

Schuljahr 2021 /2022


Zweisprachige Volksschule für Knaben und Mädchen
9 VS Klassen
132 SchülerInnen
68 Anmeldungen zum zweisprachigen Unterricht
18 LehrerInnen

Šolsko leto 2021/2022

Dvojezična ljudska šola
9 ljudskošolskih razredov
132 učencev / učenk
68 prijav k dvojezičnemu pouku
18 učitelj/ic/ev